Raamatukogu kasutamise kord

I Üldsätted

 1. Raamatukogu põhiülesanne on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste iseseisva õpitöö oskuste ja lugemishuvi arendamine.
 2. Raamatukogu juhindub oma töös haridusministri määrusest 24. aug. 2010 nr. 46 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused.“

II Lugejateeninduse korraldus

 1. Paide Gümnaasiumi lugejaks võivad olla kõik Paide Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal.
 2. Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirja alusel.
 3. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, Interneti ja andmebaaside kasutamine on tasuta.
 4. Raamatukogus toimib elektrooniline laenutus. Kasutusel on elektronkataloog RIKS.
 5. RIKSWEB on veebilahendus raamatukoguprogrammile “RIKS”. RIKSWEB võimaldab teha otsinguid raamatukogu andmebaasis olevate teavikute kohta pealkirja, autori, sarjaandmete, märksõnade ja vabasõna järgi. Võimalik on oma isikukoodi ning salasõnaga RIKSWEBi logida ja vaadata kõiki Sinuga seotud andmeid kogus- laenutused, laenutuste ajalugu, märkused. Lugeja salasõna ja juhiseid sisselogimiseks saad kooliraamatukogu-hoidjalt.

Ülevaate raamatukogu kogudest saate elektronkataloogi kaudu kooli kodulehel ÕPPETÖÖ- RIKS.

III  Kojulaenutus

Kojulaenutuse tähtajad:

 • õpikud- 1 õppetsükkel või õppeaasta
 • ilukirjandus- 14- 28 päeva
 • ajakirjad, ajalehed- kohalkasutus
 • teatmeteosed- laenutatakse koju vaid erandkorras või nädalalõpulaenutusena.

IV Kahju hüvitamine

Kaotatud või rikutud raamatud ja õpikud on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende hinna.

V Lugeja õigused ja kohustused

 1. Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.
 2. Raamatukogus on keelatud süüa ja juua.
 3. Raamatukogu arvutid on kasutusel ainult õppeotstarbeks (MIKSIKE, eKool, referaadid, jne.). Arvutimänge ei mängita.
 4. Õppeaasta lõpuks peab olema kõik laenutatud teavikud tagastatud.

RAAMATUKOGU JA

ÕPIKUKOGU  ON AVATUD

ESMASPÄEV –  9.00- 15.00
TEISIPÄEV –     9.45- 15.00
KOLMAPÄEV – 9.00- 15.00
NELJAPÄEV –    9.00- 15.00
REEDE –  9.00- 10.00; 10.50- 15.00