Karjäär

Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud. Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastiku ja tööturuga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel
• arendada teadlikkust iseendast;
• omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
• kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Nõustamine õpilasele, lapsevanemale:

Innove Rajaleidja keskustes pakuvad oma abi karjääri – ja õpinõustamise spetsialistid. Järvamaa Rajaleidja keskus asub Paides aadressil Pärnu 54, kontakttelefon 53 43 0597.

Järvamaa spetsialistide nimed ja kontaktid leiad Rajaleidjast, samuti saab sealt nõu ja tuge tulevikuplaanide tegemisel, infot õppimise ja koolide kohta Eestis ning välismaal.

Kasulikud viited:
www.rajaleidja.ee/jarvamaa – õppe- ja karjäärinõustamine Järvamaa Rajaleidja Keskuse spetsialistidelt
www.rajaleidja.ee – aitab õpilasel planeerida karjääri ja avastada omaenese võimed, annab infot ja nõu lapsevanemale
www.teeviit.ee – noorte infomess: edasiõppimisvõimalused, täiendõpe, vaba aja sisustamine
www.kutseharidus.ee – info kutseõppevõimaluste ja erialade kohta
www.sais.ee – ‎SAIS on teenus, mille abil saab esitada SAIS-is osalevasse kooli oma sisseastumisavalduse turvaliselt ja elektroonselt Interneti teel
www.stardiplats.ee – abiks noorele tööle kandideerimisel, CV koostamisel
www.rajaleidja.ee/kelleks-saada/ – ametite ja kutsealade andmebaas

Taimi Jürgenstein
karjäärikoordinaator