Ekool

Elektrooniline päevik asub internetis aadressil www.ekool.ee
eKooli kasutusvõimalus tuleb igal soovijal endale ise luua.
Kasutusõiguse taotlemise eelduseks on isikliku e-maili aadressi olemasolu.

NB! Kui varasemast ajast on eKooli kasutajanimi juba olemas, kuid sisenedes vajalik info puudub, saab liitumise mitmed sammud vahele jätta ning alustada alltoodud juhendi 5. punktist – teil puuduvad õpilase või lapse andmed.

Ülejäänutel tuleb isikliku meiliaadressi olemasolul talitada järgmiselt:
1. Minna eKooli isikliku konto registreerimise lehele. Selleks:

 • Avalehel otsida „LOO KONTO“.
 • Valida tuvastamise viis. Valides e-post ja salasõna peab Teil olema töökorras postkast, sest järgnevad juhised tulevad sinna.
 • Sisestada oma andmed.
 • Sisestada kaks korda parooli (vähemalt 8 märki, selles peab olema vähemalt 1 number ja 1 täht!).
 • Lugeda läbi eKooli privaatsuspoliitika ja kasutamise tingimused. Nendega nõustumisel lisada vastava rea ees olevasse kasti linnuke.
 • Vajutada nupule Lisa eKooli kasutaja.
 1. Kontrollida oma e-postkasti. Sinna tulevad edasised juhised konto aktiveerimiseks. NB! konto tuleb aktiveerida hiljemalt 24 tunni jooksul!
 2. Klõpsata saadud meilis olevale aktiveerimislingile.
 3. Siseneda eKooli. Kasutajanimeks on eKooli internetilehe vahendusel liitunutel e-maili aadress, varem liitunutel isikukood.
 4. Liituda KOOLIGA, selleks
  • Leida lehe paremal pool nupu “Taotlen ligipääsu”.
  • Tippida otsingu aknasse PAIDE GÜMNAASIUM.
  • Valida nimekirjast vastava rea.
  • Avanenud aknas leida lause “Olen lapsevanem…..”  või „Olen õpilane…“ning vajutada sellele. Täita ankeedi kõik väljad (nimed kirjutada suure algustähega!) ja saata taotlus koolile (ära unusta lõpus nõustuda informatsiooni saatmisega kooli).
 5. Oota taotluse kinnitamist PG eKooli administraatori poolt. Nii taotluse kinnitamise kui keeldumise korral saadetakse vastavasisuline e-mail.

Kui taotlus kinnitatud, saabki eKooli võimalusi kasutama hakata.

NB! Kui eKooliga liitumisel tekib probleeme, pöörduge PG eKooli administraatori poole dina.ressaar@www.paidegymn.ee või telefonil 38 49 074.

Vastavalt meie kooli kodukorrale on isiklik eKooli konto omamine kohustuslik alates 4. klassist (Kodukord ptk III p 2.3)!

PEALE HINNETE ON KOOL VASTU VÕTNUD JÄRGMISED TÄHISED:

! – tegemata või esitamata tööd ja võrdub puuduliku hindega

A – hinne arvestatud vabaaines (kasutusel gümnaasiumiastes)

MA – hinne mittearvestatud vabaaines (kasutusel gümnaasiumiastes)

R – õpilasel puuduvad kehalise kasvatuse tunniks riided. Kahele R-le järgneb puudulik hinne

AT – vabastus arstitõendiga kehalise kasvatuse tunnist

T – kehalise kasvatuse tunnist ühekordne vabastus (lapsevanema tõend või õpilase vabandus)