Õppetöö

 

 
TUNDIDE AJAD 2017/2018 õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –  1.-4. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  5.-8. klasside söögivahetund
4.   11:05 – 11:50 –  9.-12. klasside söögivahetund
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
8.   14:55 – 15:40 
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018. õ.-a.:
I vaheaeg       21. oktoober – 29. oktoober 2017
II vaheaeg      23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018
III vaheaeg    24. veebruar – 4. märts 2018
IV vaheaeg    21. aprill – 1. mai 2018
V vaheaeg     13. juuni – 31. august 2018 

Koolivaheajad kuni 2021. aastani

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester       24. november 2017
II trimester     23. veebruar 2018
III trimester   12. juuni 2018

ORIENTEERUVAD KURSUSTE LÕPUAJAD 10.-11. klass
1 tund nädalas   12.juuni
2 tundi nädalas  22.jaanuar  12.juuni
3 tundi nädalas  27.november    12.märts   12.juuni
4 tundi nädalas  06.november   15.jaanuar    09.aprill    12.juuni
5 tundi nädalas  16.oktoober    15.detsember   19.veebruar    07.mai     12.juuni

ORIENTEERUVAD KURSUSTE LÕPUAJAD 12. klass
1 tund nädalas   11.aprill
2 tundi nädalas  18.detsember   11.aprill
3 tundi nädalas  13.november   29.jaanuar    11.aprill
4 tundi nädalas  30.oktoober    18.detsember   10.veebruar     11.aprill

 

RIIGI-, PÕHIKOOLIEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018

EKSAMIPERIOODID PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI LÕPETAMISEKS
Põhikooli lõpetamiseks         01.juuni – 14.juuni 2018
Gümnaasiumi lõpetamiseks  16.aprill – 25.mai 2018,  koolieksam  28.mai – 13.juuni 2018

TASEMETÖÖD
3.klass eesti keel 24.mai 2018.a; matemaatika 29.mai 2018.a.
6.klass eesti keel 16.mai 2018.a; matemaatika 22.mai 2018.a.

 

8.klassi loovtöö tähtajad
17. november – esitamine juhendajale
24. november – lõplik esitamine klassijuhatajale koos tööprotsessi hinnangulehega
11. detsembrist algavad kaitsmised

11.klassi uurimistöö tähtajad:
18. detsember – eelkaitsmine
2. märts – esitamine juhendajale
6. aprill – töö esitamine koos juhendaja hinnanguga
2. maist algavad kaitsmised