Tööõpetus
(Joonestamine)

Piltkujutise joonistamine tööesemest.