Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Alustame jaanuarist taotluste vastuvõttu 2018. aasta septembris 1. klassi astujatele.

Taotluse võib tuua või saata paberkandjal kooli kantseleisse( Aiavilja 3, Paide 72712) või saata digiallkirjastatult aadressil
Taotluse vorm (samuti kättesaadav ka kooli kantseleis).