PG Selts

Lugupeetud vilistlane!

Nüüd, kus kooli 105. juubelipeost on kümmekond päeva möödunud ja esimesed muljed ning tagasiside käes,võib hakata tegema kokkuvõtteid ning küsida, kuidas läks? Nii nagu 5 aastat tagasi, nii ka nüüd panime korraldajate poolt kirja kõik tehtud ettepanekud ja märkused, mis meieni jõudsid. Võin kohe etteruttavalt öelda, et valdavalt saime kiita ja loomulikult kulus see meie kõrvadele ära. Olgu see tänuks kõigile kaasaaitajatele, nii õpetajatele, õpilastele kui ka Seltsi liikmetele, kes oma töö kõrvalt vabast ajast seda kanda võtsid!

Otse loomulikult ei ole 1000 inimesele taolise ürituse korraldamine kergete killast. Siinkohal ei hakka kirjeldama kõiki neid organiseerimisi, hankimisi,tellimisi,kokkuleppeid jne.jne. – see käib asja juurde. Hoopis raskem on leida see kuldne kesktee, mis meeldiks nii vanematele lendudele kui ka äsja lõpetanutele,piduliste vanusevahe on ju lausa neljakordne. Ühele meeldib vaiksem muusika, teisele valjem, ühele valgem saal, teisele hämaram,… see loetelu läheks üsna pikaks. Ja ega kõigile meeldida ei jõua ega saagi. Seni oleme üheks kandvaks ideeks pidanud ühist pidulauda ümber piisavalt suure tantsuplatsi ja seda kogu kooliperele. Tänu uuele spordihoonele on see ka teoks saanud. Ja muidugi tohutule hulgale abilistele, pole ju kontsertsaali ümberkehastumine peosaaliks võimalikult lühikese ajaga just kergemate killast ülesanne. Kas edaspidi jätkata samas vaimus? On tulnud ka ettepanekuid kontsert-aktuse osa lahutada peost ja korralda kuskil mujal,näiteks Kultuurikeskuses? Omaette küsimus on peo pikkus. Oleme seisukohal, et iga hea pidu lõpeb just tipphetkel ja ei pea ilmtingimata kestma pea hommikuni, kus “vend ei tunne enam venda” ja vaevalt keegi ise nendel koristusoperatsioonidel osaleda soovib (loe:julgeb). Seepärast ilmutasime juba aegsasti, et seekord lõpeb pidu kindlal ajal ja koolimaja uksed suletakse. Ilmselt vajab tulevikus ülevaatamist ka “alkoholipoliitika”. Eelkõige tullakse kooli kokkutulekule ikka selleks, et kokku saada vanade tuttavatega, juttu puhuda ja ka väike jällenägemise naps võtta, mitte aga eesmärgiga end purju juua.

Aga kindlasti ei koosne kooli kokkutulek pelgalt peost, vaid tervest reast muudest üritustest. Nii mälestasime ka seekord kirikus endisi õpetajaid ja koolikaaslasi ja pidasime maha tulised spordivõistlused. Muuseas, kõigil aladel (võrkpall, korvpall, jalgpall, saalihoki) olid võidukad vilistlased. Väga populaarseks osutus kooli mälestuste raamat, kuhu oli kokku koondatud endiste lõpetajate kirjatükid tolleaegsest koolielust ja mille esitlus oli rahvarohke ning meeldejääv.

Veelkord tahaksin üles kutsuda kõiki ühinema Paide Gümnaasiumi Seltsiga, et aidata kaasa oma kooli edasisele heakäigule. Seltsi töö on saanud võimalikuks tänu tublidele vabatahtlikele ja materiaalselt tuginedes igaaastastele liikmemaksudele ning lahketele annetajatele. Siinkohal toon ära seekordsed annetajad:

KOKKU LAEKUS ARVUTIKLASSI UUENDAMISEKS 1120 EUROT JA EDUKA GÜMNASISTI STIPENDIUMI MAKSMISEKS 50 EUROT.

PAAVO TROMM

KATRIN SAGAR

MERLE WILKINSON (SAGAR)

EGLE VAINULA (VENDE)

HELLE METSLANG (NIINEMÄGI)

TEET HANSCHMIDT

TARMO ALT

ERKI PAJURI

HELIS VAARMA

ENDA TÕNISSON (SAARELEHT)

JANIKA VIILUP (GOLUBTSOVA)

INGE MIHKELSAAR (KIILI)

VELLO LOEMAA

VIRVE KUUSIK (ALLIKAS)

EHA PEHK (KÜLVET)

KRISTA PARTS

AINO SOOLEPP (EHRNVERTH)

ENN SÕMER

VALDEKO BÄRENGRUB

MALLE KIRSIPUU (ADLER)

KAJA KALDA

SVEN AAVIK

URMAS LUUR

HILJA KÄRNER (VIISALU)

ARVO ROO

TANEL TUISK

SILVER LODI

PRIIT KIMMEL

KERLI GRAUBNER

ROOMET SAADI

MERJU KÜNNAPUU

 

Veelkord tänud kõigile! Kui me ka edaspidi oma koolist niipalju hoolime, siis Paide Gümnaasiumi hea nimi jääb kindlasti veel pikkadeks aastateks kestma.

Andres Jalak

Paide Gümnaasiumi Seltsi esimees

 


MTÜ PAIDE GÜMNAASIUMI SELTS (PGS)
Registrikood 80241462
Konto nr. EE261010220063814016 SEB pank


AVALDUS LIIKMEKS ASTUMISEKS