Õpilasesindus

Õpilasesinduse FB

Meie kool on läbi aastakümnete vahetanud asukohti ning koosseise. Kuid isegi läbi raskuste oleme säilitanud kooli ühtsustunde, täitnud eesmärke ning saavutanud hea haridustaseme. Minu ja uue asepresidendi Kaarel Vene sooviks on sel aastal mitte unustada meie kooli väärikat ajalugu, traditsioone ning saavutusi. Samuti mitte üleliia muretseda muutuste ja teadmatuse pärast, mis haridusreformist tulenevalt on tekkinud. Selle asemel peaksime selle aasta jooksul kõiki oma kooli väärtusi hindama hoopis rohkem kui kunagi varem. Samuti peaks praegune olukord meid motiveerima viimasel ühisel õppeaastal koos aktiivselt koolielu kujundama. Mida suurema panuse igaüks endast annab, et elu koolis oleks täna parem kui eile, seda tõenäolisem on, et muutused saavad ilmsiks juba homme.

Sellepärast kutsume üles Paide Gümnaasiumi kooliperet tegema koostööd suuremal määral ning igal alal. Koos saame korraldada üritusi, millest kõik tahavad osa võtta. Koos leiame väikestele ja suurtele probleemidele lahendused. Koos kanname edasi põlvest põlve väärtusi ja teadmisi. Koos loome uusi mälestusi ja ajalugu. Koos saavutame kõik selle, mida me üksinda teha ei jõuaks.

Luban teile, et nende eesmärkide saavutamiseks saab õpilasesinduse töö olema efektiivsem ning silmapaistvam kui kunagi varem. See on suunatud igale astmele Paide Gümnaasiumis ning arvestatakse ka kõigi vajadustega. Selleks, et järgmisel õppeaastal jätkuks põhikoolis õpilasesinduse töö, kaasame nooremaid rohkem oma tegevusse. Õpilasesindus kaasab oma tegevusse rohkem õpetajaid ja kooli juhtkonda, et korraldada erinevaid üritusi kõrgemal tasemel ning ellu kutsuda uusi ideid. Veel on eesmärgiks saavutada hea koostöö piirkonnas olevate koolidega, koos mõelda riigigümnaasiumi tulevikule ning sealsete õpilaste heaolule. Luban igal pool esindada meie kooli 515 õpilast, nende avalikke seisukohti, ideid, soove ja unistusi.

Damaris Tambla
ÕE president