KOOSSEIS


MARGUS VILMRE

KAIRIT WIRTH

KERSTI KERTSMIK

MERIKE SILD

IVI HIIEMÄE

EDA LEOTOOTS

JUTA HEINASTE

ANDRES JALAK

HEIDY HELEEN TRUG

DAMARIS LY TAMBLA

ANDRUS TULL

 KOOSSEIS


esimees, põhikooliõpilaste vanemate esindaja

serkretär, põhikooliastme õpetajate esindaja

gümnaasiumiastme õpetajate esindaja

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

vilistlaste esindaja

põhikooli õpilaste esindaja

gümnaasiumi õpilaste esindaja

Paide Linnavolikogu esindaja


PROTOKOLLID


31. oktoober 2017