KOOLIMAJA TELEFONID:

DIREKTOR – 3849 071
KANTSELEI -3849 070
ÕPETAJATE TUBA – 3849 077
DIREKTORI ASETÄITJA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL – 3849 072
HARIDUSTEHNOLOOG – 3849 074
HUVIJUHT – 3849 075
RAAMATUKOGU – 3849 076
ÕPIKUTE FOND – 3849 151
KOOLI SÖÖKLA – 3850 177

KOOLI MED. ÕE VASTUVÕTU AJAD

Eve Merilo
E – 8:00 – 12:00
K – 8:30 – 12:30

Kersti Treial
R – 9:00 – 13:00

Info telefonil 38 49 152

SOTISIAALPEDAGOOGI ja HEV ÕPILASTE ÕPPE KOORDINAATORI VASTUVÕTU AJAD

Kaire Õlge

Esmaspäeval 10:00 – 14:00
Teisipäeval     9:00 – 14.00
Kolmapäev     9:00 – 14:00
Neljapäeval    9:00 – 14.00
Reedel             9:00- 14.00

Eelregistreerimine: kaire.olge@www.paidegymn.ee või tel. 5530672

 

v

ERIPEDAGOOGI JA PSÜHHOLOOGI VASTUVÕTU AJAD

Barbi Valdmann

Eripedagoogi vastuvõtule võimalik tulla esmaspäevast neljapäevani eelnevalt ette teatades e-maili teel barbi.valdmann@www.paidegymn.ee  või telefonil 5530672

Triinu Oraste

Psühholoog võtab vastu esmapäeviti eelnevalt ette teatades e-maili teel triinu@pstk.ee või telefonil 53499040

 

Järelvalvet teostatavad asutused:

Kooli üle riiklikku järelevalvet teostatavate asutuste kontaktandmed.
(alus PGS § 55 lg 2)
TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE
Paide Linnavalitsus
Keskväljak 14, Paide – tel: 3838600 paide@paide.ee
RIIKLIK JÄRELEVALVE
Haridus- ja Teadusministeerium
Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:
Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee; tel 5687 6468
Munga 18, 50088 Tartu; tel: 735 0222; hm@hm.ee
Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus, Pärnu 58, Paide,
72712, tel 385 0613, e-mail: pohja@terviseamet.ee
Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; tel: 6943500; kesk@terviseamet.ee
Tööinspektsioon Lääne inspektsioon Uus 2, 80010 Pärnu Tel: 447 0450
Faks 447 0451 e- mail: laane@ti.ee

 

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/2 (B-hoone), 12618 Tallinn, Registrikood 70001969; tel: 626 9400; ti@ti.ee
Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus Pärnu 58, 72712 Paide
Tel : 3854520 Faks 3854522E-mail: info.jarva@vet.agri.ee
Veterinaar- ja Toiduamet
Väike – Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, vet@vet.agri.ee
Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond Põllu 23, 72712
Paide Tel 384 8810 Faks 384 8824 e-post www.jarva.ee/rescue
Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel: 628 2000, rescue@rescue.ee
Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; tel: 626 3346; keeleinsp@keeleinsp.ee
Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel: 627 4135, info@aki.ee