43.lend 1967.aasta

 

Klassijuhataja Dagmar Juurikas

1. Sirje Grünthal

2. Sirje Järjend
3. Liivi Kull
4. Rein Lehiste
5. Heldur Lepik
6. Linda-Marie Lõndso
7. Mati Madik
8. Aili Must
9. Arvo Nurm
10. Raivo Rannik
11. Ene Rannu
12. Helbe Rauk
13. Tiia Reinloo
14. Sirje Rästa
15. Eevi Reistern
16. Eha Saame
17. Evi Saaremägi
18. Elvi Sepp
19. Ene-Mall Sihvart
20. Rita Steinberg
21. Adeele Taal
22. Enno Tretjak
23. Toivo Tukkia
24. Enn Tõugu
25. Tõnu Ulla
26. Gennadi Urb
27. Enn Valgre

28. Urve Virolainen