34.lend 1958.aasta

 

11.a klass
11.b klass

Klassijuhataja: Alma Eigo (Kommedant)

Klassijuhataja: Linda Taimre

1. Ants Arras

1. Eha Eller

2. Maie Ehamets 2. Märt Hunt
3. Vsevolod Elmanovitch 3. Henrik Jaagusoo
4. Elvi Kuhlberg 4. Erich Jürgens
5. Heljo Luigela 5. Tiiu Kaare
6. Linda Martin 6. Ene Kallaste
7. Õie Nurmela 7. Riina Karumaa
8. Eva Pallo 8. Peeter Kask
9. Eevi Piim 9. Ants Kiple
10. Aino Pork 10. Paavo Kivine
11. Rein Rebas 11. Juhan Krüger
12. Eevi Roosvee 12. Tiiu Martin
13. Aime Roosveer 13. Maarja Nigol
14. Georg Saare 14. Aini Oja
15. Valvi Stokman 15. Maie Pajos
16. Malle Tammerik 16. Tiiu Raal
17. Väino Treier 17. Heli Roosmägi
18. Aare Tuulik 18. Mare Sion
19. Peeter Viirand 19. Tiiu Tibbo

20. Malle Viirsalu

20. Tõnu Tiisel
  21. Maie Taimre
 

22. Reet Vaiguste

  23. Linda Veelmann