Projektid

2017.-2018. õ.-a. ÕPPEPROGRAMMID/KIK PROJEKTID vaata siia

 

KOOSTÖÖPROJEKTID

Paide Gümnaasium Huvitavas Koolis

Aasta eest kuulutas algatus Huvitav Kool koostöös SA Innovega välja konkursi üldhariduskoolidele „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“. Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate koolide vahel, luua võimalusi kogemuste vahetamiseks üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning anda õpetajatele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana.

23. septembril toimus Tallinnas webinar, kus 28 kooli esindajad tutvustasid kokku 12 koostööprojekti tulemusi. Koostööd tehti näiteks õpetajate digipädevuste, uuenduslike õppemeetodite, kooli ja kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamise ja keelekümbluse arendamiseks.

Meie kool osales kahes projektis. Paide Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja Kooli 30 õpetajat osalesid poole aasta vältel koostööprojektis, mille eesmärgiks oli üldõpetuse ja ainetevahemise lõimingu kavandamine ja korraldamine, metoodiliste kogemuste jagamine ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamine.

Teises projektis olime koos Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga. Siin oli põhirõhk informatsiooni ja kogemuste vahetamisel. Selleks saadi kokku kord meie koolis ja teistkorda Pärnumaal.

Projektide tutvustused:

http://merivaljakool.blogspot.com.ee/2015/09/huvitava-kooli-opetajate.html

http://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/huvitav-kool

Projektide koordinaatorid: Kersti Ketsmik ja Jaanus Moppel

 

ERASMUS+ programm

  1. Projekti nimetus „Reinventing Outdoors for the Education“ – ROUTE
  2. Projekti algus ja lõpp: 09.2014 – 31.08.2016.
  3. Partnerid: Paide gümnaasium, Eesti; Rallio Geniko Lykeio Thileon Piraia, Kreeka; Agrupamento do Escolas Mem Martins, Portugal; Hersby guymnasium, Stockholms län, Rootsi.
  4. Projekti eesmärgid: 1. Parendada õpetajate professionaalset suutlikkust, et säästliku eluviisi õpetamisel kasutataks õuesõpet õppekava loomuliku osana; 2. Vähendada koolist enneaegset väljalangevust, motiveerides õpilasi osalema väliõppe tegevustes.

 

Nordplus Junior 2013

  1. Projekti nimetus: Methods of Integrating Science, Math and Outdoor Learning – MINTS“
  2. Projekti algus ja lõpp: 09.2013 – 15.06.2015.
  3. Partnerid: Paide gümnaasium, Eesti ja Saldus 1.vidusskola, Läti
  4. Klasside vahetusprogramm võimaldab õpilastel ja õpetajatel lähemalt tutvuda             partnerkoolis rakendatavate loodusainete ja matemaatika ning õues-õppe integreerimise meetoditega, kogeda koolielu ja klassiväliseid tegevusi.