Dokumendid

DOKUMENDIREGISTER (PG tähisega)

KOOLI PÕHIMÄÄRUS

KOOLI ARENGUKAVA

HINDAMINE NING KLASSI JA KOOLI LÕPETAMINE

KODUKORD

* Taotlus õpilase pikemaajalise (enam kui 4 päeva) puudumise kohta

ÕPPEKAVA ÜLDEESMÄRGID

ÕPPEKAVA ÜLDOSA

PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA

GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

 

ÕPILASE VASTUVÕTU KORD

ÕPILASE KOOLIST LAHKUMISE PROTSEDUURID

ÕPILASTELE TURVALISUSE TAGAMINE VÄLJASÕITUDEL JA ÕPPEKÄIKUDEL

 

KOOLI HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

VIDEOVALVESÜSTEEMI KASUTAMISE KORD

RUUMIDE JA TERRITOORIUMI RENDIHINNA KEHTESTAMINE

VÄIKEVAHENDITE RENDIHINNAD