LÜHIAJALUGU:

 

1835 – 1939 esimene eesti õppekeelga kool Pärnu tänavas pastor Hammerbecki algatusel
1854 – 1861 kihelkonnakool eesti rahvusest lastele
1865 asutati tasuline kreiskool
1897 Paides on 4 kooli: 3-klassiline linnakool, 2-klassiline tütarlastekool; õigeusu kirikukool; asutati 1-klassiline era-algkool
1900 2-klassiline II järgu tütarlastekool muudeti kõrgemaks tütarlaste kooliks